Klachten en geschillen
De therapie wordt altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vorm gegeven conform de richtlijnen van de professionele organisatie waarbij ik ben aangesloten.  

Ik hoor het graag van je wanneer je ergens ontevreden over bent. Vaak helpt het om hierover in gesprek te gaan, en in te gaan op het hoe en waarom van sommige interventies. Therapie is een proces, waarin jij en ik ons best doen om tot een goed resultaat te komen. Natuurlijk kan het daarin gebeuren dat je denkt dat ik iets niet goed doe en waar je geen goed gevoel bij krijgt. Dan wil ik dat natuurlijk graag weten. Vertel het mij en we zoeken samen wat er gaande is en wat ik kan doen om beter bij je aan te sluiten. Therapie is nu eenmaal een proces waarin het gaat over meestal pijnlijke gevoelens, die vaak onvermijdelijk ook door mij als therapeut worden geraakt.

Misschien vindt je het lastig om het mij te vertellen. Dan is het wellicht een idee dat je de klacht opschrijft en aan mij mailt. Of dat je aantekeningen meeneemt naar ons gesprek. Dan kunnen we samen kijken hoe we er het beste uit kunnen komen.
Mocht je niettemin ontevreden blijven, dan kun je een klacht indienen via klachtenfunctionaris@systeemtherapie.net
De onafhankelijk klachtenfunctionaris zal dan zo spoedig als mogelijk contact met je opnemen om je klacht te bespreken en te behandelen.
Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?
Stap 1: aanmelden
De eerste stap is het indienen van je klacht. Dat gaat via een e-mail naar klachtenfunctionaris@systeemtherapie.net. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt dan zo spoedig als mogelijk contact met je op.
Stap 2: gesprek
De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en bespreekt met jou wat je wilt en wat passende stappen zijn. Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen jou en mij zijn onder regie van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is je instemming daarvoor nodig. 
Stap 3: afsluiting
Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.
Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 tot maximaal 10 weken bij je zijn, tenzij met je is afgestemd dat dit langer gaat duren.  

Indien je hier geen oplossing vindt of indien er een gegronde reden is dat de onafhankelijk klachtenfunctionaris de klacht niet kan behandelen, kun je het geschil aanbrengen bij de geschilleninstantie van het SCAG via www.scag.nl
Deze commissie onderzoekt en beoordeelt je klacht waarbij beide partijen gelijkwaardig zullen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.