Gezins- en relatietherapie Den BoschRelatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Tegenwoordig worden relatie- en gezinstherapie aangeduid met de term systeemtherapie en heet de therapeut systeemtherapeut. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Maar ook individuele therapie is mogelijk. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.

Relaties, gezin en verdere omgeving vormen tezamen een sociaal systeem. Mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die aandacht heeft voor de wisselwerking tussen mensen, en tussen de klachten en de reacties in de omgeving. Klachten van de één worden circulair beïnvloed door de anderen in het sociale systeem en vice versa. Relatie- en gezinstherapie maakt gebruik van dit inzicht.
De behandeling richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in de sociale omgeving. Daarmee stelt de therapeut de cliënten in staat de vicieuze cirkel te doorbreken. Zo wordt voorkomen dat moeilijkheden mede in stand worden gehouden door iemands omgeving en kunnen veranderingen beter beklijven.

Systeemtherapie is niet alleen een aanpak voor relatieproblemen of moeilijkheden binnen een gezin. Het is een specialistische vorm van psychotherapie die effectief is gebleken bij o.a. stemmingsklachten (depressie), angstklachten, verlies c.q. rouwverwerking en trauma gerelateerde klachten. Het kan ook als individuele therapie worden gedaan.