VergoedingenOok in 2021 is in veel gevallen bij deze behandelaar nog steeds een gedeeltelijke vergoeding mogelijk van de behandeling. Een en ander hangt onder andere af van de verzekeraar waar u voor heeft gekozen en de polis die u heeft. Neemt u voor meer informatie hierover zo nodig contact op met mij.

Deze vergoeding vindt bij de meeste verzekeraars plaats op grond van mijn registratie bij het NVPA. De zorgverzekeraars scharen deze therapievorm door deze therapeut dan onder het kopje alternatieve behandelingen.
De hoogte van het te vergoeden bedrag varieert sterk per verzekeraar en verzekering. Hieronder heb ik de bedragen op een rij gezet, zoals die in 2021 door de belangrijkste verzekeraars worden vergoed. De genoemde bedragen gelden over het algemeen per verzekerde, dus per persoon.
Staat uw verzekeraar er niet bij, dan kunt u het te vergoeden bedrag uit de aanvullende verzekering (op grond van registratie bij het NVPA) navragen bij uw verzekeraar.

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, kunt u aan de onderstaande informatie geen rechten ontlenen.

De lijst met vergoedingen per verzekeraar kunt u vinden in dit pdf-document:
  • verzekeraars & vergoedingen

  •