WerkwijzeIndien u zich aanmeldt, voor individuele therapie of gezamenlijk, zal er op zo kort mogelijke termijn een afspraak voor een eerste gesprek gemaakt worden, waarin ik met u bekijk of systeemtherapie geïndiceerd is. Het doel van psychotherapie is uiteindelijk verandering van patronen die met uw klachten verband houden. Binnen de therapie is het echter van belang om niet alleen het gedrag te bespreken. De obstakels die verandering in de weg staan liggen niet zelden ook op het emotionele vlak, waarbij een veilige onderlinge hechting het centrale thema is.

In individuele therapie en in relatietherapie / huwelijkstherapie en gezinstherapie werk ik o.a. vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT).
EFT richt zich op de kernvragen die we onszelf vaak stellen over onze belangrijkste verbinding met een ander: “Doe ik er werkelijk toe voor mijn partner? Zal hij/zij er voor me zijn wanneer ik hem/haar het meest nodig heb? Voel ik me veilig en zeker genoeg in deze relatie om volledig en authentiek mezelf te zijn, gerust te zijn en niet op m’n hoede te zijn?

Dit zijn de vragen die aan de basis liggen van menig strijd tussen partners: de emotionele verbinding en veiligheid in hun relatie. Wanneer we vrezen dat het antwoord op een van deze vragen “nee” zou kunnen zijn, kan dat maken dat we ons alleen en geïsoleerd voelen in de relatie, en soms alsof we zelfs werkelijk voor overleving en lijfsbehoud moeten vechten.
En vechten zullen we. Of terugtrekken.

EFT - een veelvuldig onderzochte en effectief bevonden evidence-based behandeling - focust op de emotionele band tussen partners, ervan uit gaande dat de meeste relatieproblemen voortkomen uit het verstoord of verbroken raken van die verbinding. Het helpt partners niet alleen om meer open te zijn en te vertrouwen, maar elkaar ook meer te kunnen bereiken op een emotioneel niveau.
Meestal wordt er overigens binnen een systeemtherapeutische behandeling vanuit meerdere perspectieven gewerkt.

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling en de gevoelens die daarmee opgeroepen worden, dan verzoek ik u dit aan mij kenbaar te maken in een volgende sessie. Dit is namelijk een vaker voorkomend effect van therapie. Mocht u dan nog altijd niet tevreden zijn, dan kan ik u uiteraard de te bewandelen weg wijzen om een eventueel nog bestaande klacht in te dienen. Maar over het algemeen levert dit juist materiaal op voor verdieping in het therapeutisch proces.

Over de duur en frequentie van de behandeling maak ik samen met u afspraken na het eerste gesprek. Onderzoek naar de resultaten van EFT laat binnen 10-15 sessies in 70-75% van de gevallen een volledig herstel zien van de relatietevredenheid en in 86-90% een belangrijke verbetering. Deze resultaten blijken stabiel over een lange periode, zelfs onder hoge stress. In een groeiend aantal klinische studies wereldwijd wordt de grote effectiviteit van EFT steeds weer aangetoond.


Stichting EFT Nederland